Boyd en Nicole op de internationale tattoo conventie

Op de 21e en 22e van April 2018 organiseert Sinti Ink tattoo studio haar 2e internationale tattoo conventie, genaamd ‘Inner